Temat miesiąca
loading...
Przewiń na dół strony

Temat miesiąca


 • Lipiec

  Jak spędzić wakacje bez alkoholu ?

  6 dni temu, 2024-07-15 34
 • Czerwiec

  Uzależnienie od alkoholu a przemoc i agresja

  04 czerwca 416
 • Maj

  31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu

  13 maja 644 3
 • Kwiecień

  15 kwietnia - Światowy Dzień Trzeźwości

  12 kwietnia 982
 • Marzec

  WIOSNA -  Porządki w głowie, zmiany w życiu. Od czego zacząć?

  25 marca 1228
 • Luty

  Siecioholizm i fonoholizm - zagrożeniem współczenej młodzieży

  07 lutego 1907 1
 • Styczeń

  Postanowienia noworoczne

  29 grudnia 2023r. 1454
 • Grudzień

  Czas podsumowań i życzeń

  20 października 2023r. 1538
 • Listopad miesiącem zadumy, skupienia i pamięci

  Jak sobie radzić ze stratą i żałobą?

  31 października 2023r. 2423
 • Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi

  Alkohol a ryzyko raka piersi

  31 października 2023r. 1508


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO