Współuzależnienia
loading...
Przewiń na dół strony

Współuzależnienia

Współuzależnienie  to zaburzona adaptacja do trudnej sytuacji, poprzez utrwalenie specyficznych wzorców funkcjonowania i reagowania, które rozwijają się w okresie utrzymywania relacji z osobą uzależnioną. Życie z osobą uzależnioną nie jest łatwe. Osoba zmagająca się z alkoholizmem  czy  narkomanią  może być nieprzewidywalna, co wpływa destrukcyjnie zarówno na relacje partnerskie, jak i rodzinne.

Osoby współuzależnione stosują różne strategie zaradcze, aby sobie poradzić ze stresującymi wydarzeniami związanymi z uzależnieniem. W miarę rozwoju współuzależnienia nasilają się destrukcyjne mechanizmy adaptacyjne, które służąc utrzymaniu równowagi w rodzinie, jednocześnie powodują pogorszenie stanu zdrowia oraz sprawność funkcjonowania psychospołecznego u osoby współuzależnionej. Osoby współuzależnione często zapominają o swoich potrzebach - czują się bezsilne, ich poczucie wartości jest obniżone, odczuwają chaos emocjonalny, dochodzi także do stanów depresyjnych.

Sygnały ostrzegawcze:

 • zaczynasz mieć ciągłą potrzebę kontrolowania sytuacji
 • rozwiązywanie problemów partnera lub łagodzenie jego cierpienia jest rzeczą najważniejszą w Twoim życiu, niezależnie od tego ile Ciebie to kosztuje 
 • chronisz partnera przed konsekwencjami uzależnienia - kłamiesz żeby go osłonić, ukrywasz złe postępki, nigdy nie pozwalasz źle o nim mówić 
 • odczuwasz poczucie lęku przed odrzuceniem i porzuceniem
 • niepokoisz się o bliską osobę, zauważasz zmiany w jej zachowaniu, obojętność, wycofanie z życia rodzinnego, zawodowego 
 • próbujesz ze wszystkich sił nakłonić partnera, by postępował według Twoich wskazówek , np. podjął leczenie 
 • nie zwracasz uwagi na własne uczucia i potrzeby, zajmują cię tylko uczucia i potrzeby partnera
 • doświadczasz cierpienia w burzliwym i dramatycznym związku
 • jesteś perfekcjonistką i za wszystko, co się nie udaje obwiniasz siebie 
 • czujesz w środku wściekłość, towarzyszy Ci uczucie niedoceniania i wykorzystywania 
 • nie wiesz co masz zrobić

 możesz sobie pomóc i już teraz:

 • uzyskać odpowiedz na dręczące Cię pytania
 • nauczyć się jak postępować z osobą pijącą.
 • przywrócić szacunek dla  siebie
 • poprawić relacje w rodzinie
 • poprawić swoją jakość życia

Oferujemy terapię:

 • indywidualną
 • grupową

oferta dodatkowa:

 • organizujemy warsztaty i szkolenia
 • umożliwiamy konsultacje prawne i możliwość spotkania z pracownikiem socjalnym.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO