Uzależnienie od hazardu
loading...
Przewiń na dół strony

Uzależnienie od hazardu

Termin hazard wywodzi się od arabskiego słowa „az-zahr” oznaczającego grę w kości. W tłumaczeniu z języka angielskiego hazard oznacza ryzyko, a z francuskiego przypadek, łut szczęścia. Terminem tym powszechnie określa się wszystkie gry na pieniądze lub inne przedmioty wartościowe, których wynik nie zależy od umiejętności czy wiedzy gracza, ale jest dziełem przypadku (losu).

Sama gra jest zabawą, gdy gracz wyznaczy sobie kwotę, którą może przegrać i ściśle się jej trzyma. Gdy przegrywane sumy rosną, grający spędza na tej rozrywce coraz więcej czasu kosztem obowiązków i innych aktywności (hobby, życie rodzinne, relacje społeczne) oraz nie jest w stanie przestać grać mimo świadomości, że taka sytuacja nie jest norm.  Hazard wówczas nabiera patologicznego charakteru.

Uzależnienie od hazardu należy do uzależnień behawioralnych. Tego typu nałóg polega na kompulsywnym wykonywaniu jakiejś czynności w celu osiągnięcia korzyści emocjonalnej, np. lepszej samooceny, euforii, poczucia przynależności do grupy. W konsekwencji prowadzi jednak nie tylko do stopniowego pogorszenia sytuacji materialnej uzależnionego i zaburzenia relacji z bliskimi lecz także do stanów depresyjnych, a w skrajnych przypadkach - samobójstwa.

Uzależnienie od hazardu ma zawsze niewinne początki. Zaczynają się zazwyczaj od jednej, a następnie kilku kolejnych prób. Dopiero później przeradza się to w niepohamowany ciąg. Hazardzista cały czas myśli, że jest w stanie nad tym zapanować oraz, że może przestać grać.

Mechanizmy rządzące hazardem do złudzenia przypominają uzależnienie od alkoholu. U podstaw hazardu często leżą potrzeby  związane z szybkim poprawieniem sytuacji materialnej lub silna  potrzeba  podwyższenia adrenaliny.

 

Sygnały ostrzegawcze:

 • odczuwasz silną potrzebę lub znany Ci jest stan poczucia przymusowego grania hazardowego
 • manipulujesz sobą i innymi w celu samousprawiedliwienia
 • zbyt dużo czasu poświęcasz na granie i masz trudność aby ograniczyć lub zakończyć grę
 • w celu uzyskania dobrego samopoczucia wydłużasz czas grania
 • zaniedbujesz inne źródła przyjemności i dotychczasowe zainteresowania na rzecz grania
 • kontynuujesz granie pomimo szkodliwych następstw fizycznych, psychicznych i społecznych
 • wielokrotnie obiecywałeś sobie i bliskim że przestaniesz grać
 • coraz częściej masz poczucie winy z powodu grania
 • izolujesz się od bliskich i przyjaciół.

Możesz pomóc sobie już teraz:

 • dowiedzieć się w czym tkwi Twój problem
 • uzyskać odpowiedzi na pytania, wyjaśnić wątpliwości
 • otrzymać profesjonalną pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z konsekwencjami
 • odzyskać kontrolę i decyzyjność w swoim życiu
 • poprawić relacje w rodzinie
 • poprawić swoją jakość życia

Oferujemy terapię:

 • ambulatoryjną w Poradni  Terapii Uzależnień - czas trwania określany jest indywidualnie dla każdego pacjenta, forma terapii: indywidualna i grupowa
 • intensywną na Oddziale Dziennym, terapia trwa 8 tygodni, forma terapii: grupowa

oferta dodatkowa:

 • umożliwiamy naszym pacjentom udział w mitingach AH
 • organizujemy warsztaty i szkolenia
 • umożliwiamy konsultacje prawne i możliwość spotkania z pracownikiem socjalnym.Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO