TERAPIA GRUPOWA
loading...
Przewiń na dół strony

TERAPIA GRUPOWA

Terapia grupowa w SP ZOZ OTU  polega na regularnych spotkaniach w określonej grupie osób, którym przewodzi jeden lub dwóch terapeutów. W naszym Ośrodku prowadzone są grupy otwarte i zamknięte.

 • Grupy otwarte  - terapia trwa w sposób ciągły  – nowi uczestnicy dołączają w każdym tygodniu. Zmienność pacjentów sprawia, że uczestnicy mogą być na zupełnie różnych od siebie poziomach. Ma to swoje zalety – osoba, która dopiero rozpoczyna terapię, może skorzystać z porad doświadczonych pacjentów, którzy właśnie kończą swój cykl terapeutyczny.
 • Grupy zamknięte  - wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą terapią razem, po określonym upływie czasu. Zależne jest to od programu i intensywności spotkań.

Optymalna liczba uczestników terapii grupowej to 9-12 osób, choć zdarza się, że osób jest więcej lub mniej. Istotne jest, żeby pacjentów nie było zbyt dużo, należy bowiem zapewnić wszystkim poczucie komfortu i możliwość swobodnego wypowiadania się.

Grupa, która bierze udział w terapii, tworzy pewnego rodzaju społeczność, z jej strukturami i wewnętrznymi zależnościami, dlatego terapia grupowa jest jedną z najskuteczniejszych metod stosowanych w terapii uzależnień. Dla każdego uczestnika sesji grupa stanowi swoiste lustro, w którym może się przejrzeć, a zarazem dostrzec i zidentyfikować własne uczucia, myśli i działania wykorzystując metodę projekcji. Pacjenci mają możliwość przyjrzenia się własnym problemom na tle relacji społecznych, ale także skonfrontowania własnych  trudności z doświadczeniami innych osób. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, przestają odczuwać osamotnienie i brak zrozumienia w swej chorobie. Grupa terapeutyczna zwiększa szanse na powodzenia procesu leczenia i satysfakcję Pacjenta z wypróbowanych w kolejnych sesjach metod radzenia sobie z problemami.

WAŻNE

„Wyzdrowienia” nie można spodziewać się z dniem zakończenia terapii. Ten długotrwały proces będzie odbywać się również po opuszczeniu grupy, a zebrana wiedza i doświadczenie będą przydatne w przyszłości.

Grupy otwarte

 • Oddział Dzienny – czas trwania 8 tygodni, zajęcia codzienne od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do 1300.
 • Podstawowy  program terapii uzależnień (PPTU) – 96 godzin (Sesje 3 razy w tygodniu w godz. 18.30 - 20.30 przez 16 tygodni)
 • Trening zachowań konstruktywnych – 24 godziny przez 12 tygodni

 

Grupy zamknięte

 • Praca nad psychicznymi mechanizmami uzależnienia –  50 godzin przez 25 tygodni,
 • Trening zapobiegania nawrotom choroby – 24 godziny przez 12 tygodni,
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. I – 30 godzin przez 15 tygodni,
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. II – 30 godzin przez 15 tygodni,
 • Program dla członków rodzin osób uzależnionych cz. III – 24 godziny przez 12 tygodni,
 • Program dla dorosłych dzieci osób uzależnionych (DDA, DDH) -  24 godziny przez 12 tygodniZgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO