SZKOLENIA I WARSZTATY
loading...
Przewiń na dół strony

SZKOLENIA I WARSZTATY

Oferujemy szeroką gamę szkoleń i warsztatów dla wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia, profilaktyki i terapii w obszarze uzależnień i nie tylko. Nasza oferta dedykowana jest dla rodziców oraz profesjonalistów różnych branż (oświata, ochrona zdrowia, służby mundurowe, pomoc społeczna) – zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Począwszy od warsztatów pracy własnej, skończywszy na specjalistycznych szkoleniach poświęconych pracy z poszczególnymi problemami.


 • „NAKARMIĆ DUSZĘ” warsztaty dla osób nadużywających jedzenia

  Czy zdarza się, że rozpoczynasz kolejna dietę, liczysz kalorie, ważysz i dobierasz produkty. Zaczynając każdy dzień od kontroli masy ciała  niecierpliwie czekasz na efekty swoich wysiłków i wyrzeczeń. Wydaje się, że masz jedzenie pod kontrolą, niestety,  to kolejna dieta, kolejna próba i …kolejna porażka.  Dlaczego tak trudno zrezygnować z objadania się ?

  20 września 2023r. 4194
 • ANATOMIA ZŁOŚCI od rozdrażnienia do furii - jak sobie radzić

  „Anatomia złości” to warsztat, prowadzony w oparciu o założenia metodologiczne Treningu Zastępowania Agresji. Jego realizacja opiera się na cyklu  sesji  kształtujących zdolności asertywne, umiejętności społeczne, umiejętności kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Polega na wielostronnej interwencji skierowanej na zmianę zachowań i postaw społecznych.

  20 września 2023r. 4836
 • Dla rodziców

  20 września 2023r. 2104
 • Oferta dla nauczycieli i rad pedagogicznych

  20 września 2023r. 2151
 • Szkolenia + warsztaty dla profesjonalistów

  20 września 2023r. 1966
 • Cennik

  Warsztaty, kursy, Szkolenia     

  20 września 2023r. 2104


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO