Kadra psychoterapeutów - oddział dzienny
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Modyfikacja tekstu KOLEJNA ZMIANA ZASAD – 10.05.2021 rok!!!!!!

W związku z stałym poziomie zmniejszania się liczby zakażonych zakażeń wirusem COVID – 19, wyszczepieniem zespołu psychoterapeutów Ośrodka oraz coraz większej zaszczepionej populacji wprowadzamy następujące zmiany:
 1. od 1 września 2021 roku wznawiamy zajęcia psychoterapii grupowej, za wyjątkiem psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych świadczonych w dziennym oddziale, Poradni Terapii Uzależnienia tut. Ośrodka, świadczonych w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Szczecin i Urzędu Gminy Police.
 2. sesje psychoterapii indywidualnej w Ośrodku, odbywać się będą, po uprzedniej zgodzie indywidualnego psychoterapeuty uzależnień;

Zwracamy się z gorącą prośbą do Wszystkich Naszych Pacjentów o przestrzegania reżimu sanitarnego i odpowiedzialnego postępowania.


CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Kadra psychoterapeutów - oddział dzienny


 • mgr Aleksandra Gierek

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany terapeuta dialogu motywującego, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty systemowego

  08 września 2017r. 4269
 • mgr Elżbieta Gmińska

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

  08 września 2017r. 4047
 • mgr Sylwia Juszkiewicz

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w procesie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty systemowego

  08 września 2017r. 4135
 • Anna Krawczyńska

  certyfikowany instruktor terapii uzależnień, ponad 40 – letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, terapeuta rodzinny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, ukończyła 200 godzinne szkolenie z podejścia terapeutycznego Dialog Motywujący.
   

  22 stycznia 1209
 • mgr Elżbieta Moroz

  kierownik Dziennego Oddziału, socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy – terapeuta rodzinny, ok 40 - letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  22 stycznia 1204
 • mgr Jerzy Moroz

  pedagog o specjalności resocjalizacja, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 35 – letnie doświadczenie kliniczne w zakresie uzależnień i współuzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień i członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 6118
 • Izabela Sobiech

  pięlęgniarka

  21 stycznia 265
 • Magdalena Tomaszewska-Budzińska

  lekarz psychiatra 

  02 listopada 2020r. 719
 • mgr Anna Żukowska

  socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  22 stycznia 1201
 • lek. med. Bogdan Żukowski

  lekarz psychiatra

  22 stycznia 181


 • Nawiguj do ośrodka

  S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

  71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

  Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
  Piątek 8.00 do 17.00​.

   

  tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

  tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

  fax. (91) 886 - 90 - 22

  otu@otu.szczecin.pl

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO