loading...
Przewiń na dół strony

15/12 – Warsztaty z Emilem Dąbrowskim

Zastanawiacie się co oznaczają te liczby ?

Każdego dnia w Polsce w wyniku śmierci samobójczej umiera aż 15 osób, z czego 12 to mężczyźni. W sumie rocznie jest to 5 tyś. osób, czyli dwa razy więcej ofiar niż w przypadku wypadków samochodowych.

Dlatego SP ZOZ OTU dołącza się do działań profilaktycznych i stawia nacisk na życie, a w naszym przypadku na trzeźwe życie.

Zarządzanie emocjami nie jest umiejętnością  wrodzoną. Emocji uczymy się głównie poprzez nasze życiowe doświadczenia - najpierw w rodzinie następnie w grupie rówieśniczej, pracy zawodowej, związku partnerskim  i pozostałych mniej lub bardziej istotnych dla nas  relacjach międzyludzkich.

Dziś nasi pacjenci mają okazję popracować nad swoimi emocjami pod okiem  Emila Dąbrowskiego - psychologa sportu i trenera mentalnego. W trakcie warsztatów  emocji nie zabrakło.

...

Specjalizacja w dziedzinie: psychoterapia uzależnień

Z dumą i satysfakcją informujemy, że Panie:  Joanna Jasina, Dorota Dudziak i Joanna Drabowicz – Kłys po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie:  psychoterapia uzależnień. Taki sam tytuł otrzymała również Pani Elżbieta Moroz w drodze uznania dorobku naukowego i zawodowego przez Ministra Zdrowia. W związku z uzyskaniem tak prestiżowego tytułu składamy koleżankom  serdeczne gratulacje oraz wyrażamy  uznanie dla ich wiedzy i kompetencji  ciesząc się jednocześnie, że pacjenci naszego Ośrodka są pod najlepszą opieką.

Zmiana nazwy Ośrodka

Na podstawie Uchwały Nr LIII/1489/23 Rady Miasta Szczecin, z dnia 17 października 2023 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2023 r., poz. 5548, zmienia się nazwę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

...

KADRA

Dla Państwa w ośrodku pracuje zespół kompetentnych i wyspecjalizowanych osób - każda z osób tworzących kadrę ośrodka jest fachowcem w swojej dziedzinie. Dokładamy starań by stale podnosić kompetencje zawodowe kadry Ośrodka  Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

 


więcej aktualności ...

Ważne informacje

Witaj

Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie szukasz pomocy dla Siebie lub dla osoby bliskiej. Dobrze trafiłeś, do ludzi, którzy profesjonalnie i z sercem pomagają od wielu lat. Abyśmy mogli i Tobie pomóc w sposób indywidualny i kompleksowy, prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami, które strukturalizują naszą pracę i pozwolą spełnić Twoje oczekiwania.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 20.30.

1. Osoby uzależnione, osoby z syndromem współuzależnienia, osoby z syndromem dorosłego dziecka alkoholika/ dorosłego dziecka hazardzisty, zarówno ubezpieczone i nie ubezpieczone w NFZ, przyjmowane są bez skierowania, a ich terapia jest bezpłatna..

2. Osoby uzależnione od hazardu a nie posiadające ubezpieczenia w NFZ ponoszą opłatę, zgodnie z cennikiem Ośrodka..

 

Osoby zgłaszające się pierwszy raz do OTU zobowiązane stawić się osobiście do rejestracji w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty diagnostycznej u psychoterapeuty uzależnień lub lekarza Ośrodka.

 

Przewiń na dół strony

Ośrodek

Przewiń na dół strony

Zespół ośrodka

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO