Kadra psychoterapeutów - poradnia
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Kadra psychoterapeutów - poradnia


 • mgr Drabowicz – Kłys Joanna

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, w trakcie specjalizacji psychologa klinicznego, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

   

  08 września 2017r. 9897
 • mgr Dudziak Dorota

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  21 lipca 2021r. 3791
 • mgr Gierek Aleksandra

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 9690
 • mgr Gmińska Elżbieta

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień,  ukończyła 200 godzinne szkolenie z podejścia terapeutycznego Dialog Motywujący.

  08 września 2017r. 9774
 • mgr inż. Gutkowski Włodzimierz

  certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

  08 września 2017r. 10117
 • mgr Jasina Joanna

  kierownik Poradni - psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień.

  08 września 2017r. 10350
 • mgr Juszkiewicz Sylwia

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z terapii systemowej rodzin, doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień.

  08 września 2017r. 9805
 • mgr Kozera Henryka

  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

  16 marca 2022r. 1339
 • mgr Mądzik Klaudia

  psycholog,  osoba będąca w procesie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

  17 marca 2021r. 4026
 • mgr Orzechowska-Kruca Wiesława

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 10062
 • mgr Pakuła Alicja

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy - terapeuta rodzinny, doświadczenie kliniczne w zakresie uzależnień i współuzależnień, członkini  Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 10345
 • mgr Parobczy Adam

  pedagog o specjalności resocjalizacja,  w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 10151
 • mgr Pawlak Ewa

  psycholog, w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień

  02 sierpnia 2022r. 473
 • mgr Stachel Magdalena

  pedagog,  specjalista psychoterapii uzależnień, w procesie certyfikowania

  18 grudnia 2022r. 269
 • mgr Szklarz Marzena

  specjalista psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 10470
 • mgr Szulżycka Agnieszka

  pedagog o specjalności resocjalizacja, w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień.

  02 sierpnia 2022r. 10063
 • lek. med. Tomaszewska-Budzińska Magdalena

  lekarz psychiatra 

  02 listopada 2020r. 7680
 • lek. med. Żukowski Bogdan

  lekarz psychiatra.

  08 września 2017r. 10785


 • Nawiguj do ośrodka

  S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

  71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

  Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
  Piątek 8.00 do 17.00​.

   

  tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

  tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

  fax. (91) 886 - 90 - 22

  otu@otu.szczecin.pl

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO