AKTUALNOŚCI
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

AKTUALNOŚCI


 • Konkurs rozstrzygnięty

  „w dniu 28 kwietnia konkursowa wybrała na stanowiska zastępcy dyrektora ds. medycznych Ośrodka lekarza psychiatrę Marek Mokosa – legitymującego się wykształceniem wyższym, uzyskaną specjalizacją pierwszego i drugiego stopnia z dziedziny psychiatrii, ok. 30 - letnie doświadczenie w zawodzie lekarza psychiatry, aktualnie ordynator V Oddziału Psychiatrycznego SPS ZOZ "ZDROJE" w Szczecinie, biegły sądowy z dziedziny psychiatrii.

  24 maja 829
 • Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w wymiarze 1/10 etatu

  Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 11 kwietnia 2022r. do godz. 13.00.

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7
  ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w wymiarze 1/10 etatu
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7.

  07 marca 5046 3
 • Kontakt telefoniczny w sprawie rejestracji do psychoterapeutów

  Z uwagi na powtarzające się problemy z dodzwonieniem się do OTU w celu zarejestrowania się do swojego psychoterapeuty, podajemy numery telefonów, pod które można dzwonić:

  • 91 455 83 43 - rejestracja;
  • 91 455 82 90  - sekretariat;
  • 533 058 921 -  telefon komórkowy.

  Rejestracja do indywidualnych psychoterapeutów odbywać sie będzie od 10.00 do 17.00.

  19 marca 2021r. 24517
 • Zaproszenie do moich Bajek

  10 czerwca 2019r. 17104 4
 • GDZIE SZUKAĆ POMOCY GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

  17 lipca 2018r. 26480
 • Nowe kwalifikacje zespołu psychoterapeutów Ośrodka.

  Uprzejmie informujemy że w dniu 24 lutego 2018 roku zespół psychoterapeutów Ośrodka ukończył z sukcesem dwuletnie szkolenie z nowoczesnego podejścia terapeutycznego pod nazwą: "DIALOG MOTYWUJĄCY".

  Powyżej przykładowy certyfikat jaki wszyscy otrzymali.

  27 lutego 2018r. 29099 1 2
 • Założenia teoretyczne oddziaływań psychoterapeutycznych Ośrodka

  10 stycznia 2018r. 21707
 • Co znajdziesz na poszczególnych grupach – jakie osiągniesz cele swojej psychoterapii

  17 stycznia 2018r. 9838
 • Czy terapia w Naszym Ośrodku jest płatna?

  Zgodnie z obowiązującym prawem:

  24 października 2017r. 16268 1
 • Więcej o ośrodku przy ul. Ostrowskiej - artykuł psychologa ośrodka Aleksandry Gierek

  Zanim podjęłam pracę w Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie słyszałam, że można tam otrzymać profesjonalną pomoc.  Gdy weszłam na fora internetowe znalazłam wiele pozytywnych komentarzy polecających „Ostrowską”, szczególnie jako jedyne miejsce w mieście, które oferuje szeroką ofertę dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w formie zajęć grupowych  i sesji indywidualnych.

  13 września 2017r. 15699
 • Certyfikat ISO 9001:2015

  02 października 2018r. 10079 2
 • Uwaga - Nowa Wspaniała Oferta!!!

  Małżeństwom/parom będących pacjentami naszego Ośrodka pragnącym poprawić jakość swojego związku proponujemy terapię wspólną dla obojga partnerów.

  06 września 2017r. 9462


 • Nawiguj do ośrodka

  S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

  71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

  Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
  Piątek 8.00 do 17.00​.

   

  tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

  tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

  fax. (91) 886 - 90 - 22

  otu@otu.szczecin.pl

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO