AKTUALNOŚCI
loading...
Przewiń na dół strony

AKTUALNOŚCI


 • Problem zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych

  9 grudnia 2023 roku o godzinie 9.00 w Hotelu DOBOSZ w Policach rozpoczyna się konferencja dla nauczycieli i rodziców. Konferencja realizowana jest w ramach zadania "POWIAT POLICKI PRZECIW UZALEŻNIENIOM"

  Przedwczoraj 12:08 18 2
 • KADRA

  Dla Państwa w ośrodku pracuje zespół kompetentnych i wyspecjalizowanych osób - każda z osób tworzących kadrę ośrodka jest fachowcem w swojej dziedzinie. Dokładamy starań by stale podnosić kompetencje zawodowe kadry Ośrodka  Terapii Uzależnień w Szczecinie.

   

  20 września 23739
 • SP ZOZ – OTU w liczbach za 2022 rok

  18 września 186
 • Alkohol jako udowodniony czynnik ryzyka chorób nowotworowych

  W dniu 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem  (World Cancer Day).W Polsce ponad 80% dorosłych Polaków należy do grona konsumentów alkoholu, a zgodnie z danymi z GUS w 2021 roku spożycie 100% alkoholu na 1 osobę wyniosło 9,7 litra, dlatego wiedza na temat rakotwórczego działanie alkoholu powinna być tego dnia szeroko upowszechniona.

  03 lutego 866 1
 • dr n. zdr. Marta Giezek nowym Kierownikiem Ośrodka

  Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2023 roku decyzją Pana Piotra Krzystka Prezydenta Gminy Miasto Szczecin obowiązki kierownika Ośrodka pełni dr n. zdr. Marta Giezek.

  03 stycznia 1919
 • Kontakt telefoniczny w sprawie rejestracji do psychoterapeutów

  Kontakt telefoniczny w sprawie rejestracji do psychoterapeutów:

  • 91 455 83 43 - rejestracja;

  Rejestracja do indywidualnych psychoterapeutów odbywać się będzie od 10.00 do 17.00.

  03 stycznia 1451
 • GDZIE SZUKAĆ POMOCY GDY DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

  17 lipca 2018r. 27832
 • Nowe kwalifikacje zespołu psychoterapeutów Ośrodka.

  Uprzejmie informujemy że w dniu 24 lutego 2018 roku zespół psychoterapeutów Ośrodka ukończył z sukcesem dwuletnie szkolenie z nowoczesnego podejścia terapeutycznego pod nazwą: "DIALOG MOTYWUJĄCY".

  27 lutego 2018r. 30033
 • Co znajdziesz na poszczególnych grupach – jakie osiągniesz cele swojej psychoterapii

  17 stycznia 2018r. 10345
 • Czy terapia w Naszym Ośrodku jest płatna?

  Zgodnie z obowiązującym prawem:

  • osoby uzależnione od alkoholu nie ponoszą kosztów za swoje leczenie odwykowe, nie ma też znaczenia czy posiadają ubezpieczenie zdrowotne czy też takiego ubezpieczenia zdrowotego nie posiadają,
  • osoby uzależnione od hazardu, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego muszą płacić za swoje leczenie.

  24 października 2017r. 16994
 • Certyfikat ISO 9001:2015

  02 października 2018r. 10723 2


 • Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO