„NAKARMIĆ DUSZĘ” warsztaty dla osób nadużywających jedzenia
loading...
Przewiń na dół strony

„NAKARMIĆ DUSZĘ” warsztaty dla osób nadużywających jedzenia

Czy zdarza się, że rozpoczynasz kolejna dietę, liczysz kalorie, ważysz i dobierasz produkty. Zaczynając każdy dzień od kontroli masy ciała  niecierpliwie czekasz na efekty swoich wysiłków i wyrzeczeń. Wydaje się, że masz jedzenie pod kontrolą, niestety,  to kolejna dieta, kolejna próba i …kolejna porażka.  Dlaczego tak trudno zrezygnować z objadania się ?

Jeśli należysz do licznego grona osób z problemowym podejściem do jedzenia zapraszamy  na cykl spotkań przyjaznej grupy rozwojowej, gdzie pod kierunkiem terapeuty możesz uzyskać zrozumienie swojej relacji z odżywianiem i ciałem oraz uporządkować tę sferę, wprowadzić w swoje życie  więcej spokoju i równowagi.

Dla kogo:

 • Osób koncentrujących na jedzeniu i ciągłych dietach "od jutra”,
 • objadających się i nadużywających jedzenia,
 • szukających w jedzeniu ukojenia emocji, pocieszenia i poczucia bezpieczeństwa,
 • próbujących schudnąć (bez efektu lub z efektem jo-jo),
 • z bezsilnością wobec swojego stylu jedzenia,
 • z jedzeniem napadowym, np. wieczornym lub nocnym,
 • odkładających realizację marzeń na czas „po schudnięciu”,
 • nielubiącym swojego ciała i lustra,
 • z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami i relacjami z ludźmi, którym podejście do jedzenia utrudnia satysfakcję i radość z życia.

 

Przykładowe tematy sesji:

 • Przekazy rodzinne na temat jedzenia, analiza „stołu rodzinnego”,
 • Funkcje jedzenia w życiu, czego poszukujemy w jedzeniu, jaki niedosyt próbujemy nakarmić,
 • Historia prób kontrolowania jedzenia, sukcesów i porażek,
 • Radzenie sobie z głodem emocjonalnym,
 • Relacje z ciałem i sobą,
 • Odżywianie w przyjaźni ze sobą
 • Przyjemności dla ciała i duszy, czyli co nas naprawdę odżywia,
 • Ja jako kobieta/mężczyzna,
 • i nie tylko, tematy również zależne od zapotrzebowania grupy.

 

Czas:

Program warsztatów przewiduje 12 sesji grupowych  każda po 3 godziny zegarowe, 1x w tygodniu.

 • I miesiąc – 4 sesje
 • II miesiąc -  4 sesje
 • III miesiąc – 4 sesje

 

Grupa: Min. 10 osób Max. 16
Miejsce: SP ZOZ OTU, ul Ostrowska 7 w Szczecinie

Osoba prowadząca:

Joanna Lida – psychoterapeutka, zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną oraz systemową, ukończyła kurs „Terapia osób jedzących za dużo”  oraz kurs z zakresu żywienia, dietetyki i radzenia sobie z nadwagą (Pomorski Uniwersytet Medyczny).

Zapraszamy na spotkanie indywidualne, kwalifikujące do grupy.

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO