POLITYKA JAKOŚCI
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ - Ośrodka Terapii Uzależnień Od Alkoholu w Szczecinie jest zapewnienie jak najwyższej jakości realizowanych programów psychoterapeutycznych oraz stałe zwiększanie ich skuteczności.

Deklarujemy troskę o utrzymanie wysokiego standardu: bezpieczeństwa pracy naszych pracowników, pobytu pacjentów w Ośrodku, ochrony ich zdrowia, warunków socjalnych - jako podstawowe zadanie i cel Ośrodka

Naszym priorytetem jest satysfakcja pacjenta z jakości oferowanych usług psychoterapeutycznych, w tym z:

 • Opieki psychoterapeutycznej, lekarskiej;
 • Przebiegu procesu terapii;
 • Warunków pobytu w Ośrodku;
 • Odniesionych korzyści z udziału w terapii.

Wszyscy pracownicy Ośrodka są świadomi ważności wymagań stawianych naszej placówce, dlatego:

Ciągle doskonalimy jakość świadczeń medycznych poprzez:

 • Zapewnienie pacjentom i ich najbliższym nowatorskich, uwzględniających indywidualne problemy, programów psychoterapeutycznych z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu i leków, hazardu, hazardu i alkoholu, hazardu, alkoholu i narkotyków,
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów psychoterapeutycznych dotyczących innych uzależnień, np. od komputera, sieci, gier,
 • Ocenę i ciągłe doskonalenie programów psychoterapeutycznych.

Zapewniamy warunki sprzyjające zdrowieniu i satysfakcji pacjenta poprzez:

 • Zapewnienie doświadczonego zespołu psychoterapeutów, stale i systematycznie podnoszącego swoją wiedzę i umiejętności,
 • Zapewnienie czystości na terenie Ośrodka,
 • Zapewnienie właściwej infrastruktury oraz remontów podnoszących standard pomieszczeń Ośrodka,

Doskonalimy zarządzanie jakością poprzez:

 • Wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością,
 • Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi Ośrodka,Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO