Ramowy Program Oddziału Dziennego
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Ramowy Program Oddziału Dziennego

I. Edukacja alkoholowa:

1.    Co to jest uzależnienie od alkoholu – definicja, przyczyny.
2.    Objawy choroby alkoholowej.
3.    Fazy rozwoju choroby alkoholowej.
4.    Jak alkohol oszukuje – o systemie iluzji i zaprzeczeń.
5.    Jak alkohol oszukuje – o systemie iluzji i zaprzeczeń.
6.    Co alkohol czyni z moimi uczuciami – o systemie nałogowego regulowania uczuć.
7.    Co alkohol czyni z moimi uczuciami – o systemie nałogowego regulowania uczuć.
8.    Kim jestem – o systemie rozpraszania i rozdwajania Ja.

 

II. Bezsilność wobec alkoholu:

1.    Praca nad I-szym Krokiem AA cz. I.
2.    Praca nad I-szym Krokiem AA cz. II.
3.    Moja bezsilność wobec alkoholu – rysunek.
4.    Co przeszkadza mi uznać moją bezsilność wobec alkoholu.
5.    Moje możliwości i ograniczenia.
6.    Moje możliwości i ograniczenia.
7.    Moje możliwości i ograniczenia.
8.    Żal po stracie.

 

III. Jak sobie radzić z głodem alkoholowym:

1.    Po czym mogę poznać, że doświadczam głodu alkoholowego?
2.    Jakie sytuacje sprzyjają powrotom do picia a jakie służą trzeźwieniu.
3.    Jak sobie radzić z przykrymi uczuciami – procedura RET.
4.    Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików – czy ich przestrzeganie może pomóc Ci w radzeniu sobie z głodem alkoholowym.
5.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
6.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
7.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
8.    Sporządzanie osobistego przewodnika – jak sobie radzić z głodem alkoholowym.

 

IV. Tożsamość alkoholika:

1. Czy uważam siebie za alkoholika? Cz. I.
2. Czy uważam siebie za alkoholika? Cz. II.
3.     Czy alkoholik może być wartościowym człowiekiem?
4.    Co dla mnie wynika z faktu, że jestem alkoholikiem,       cz. I.
5.    Co dla mnie wynika z faktu, że jestem alkoholikiem, cz. II.
6.     Czy jestem alkoholikiem?
7.     Czy jestem alkoholikiem?
8.     Czy jestem alkoholikiem?

 

Tematy  wykładów:

1.    Co to są emocje i uczucia.
2.    Zmiana.
3.    Trzeźwienie jako poprawa stosunków z innymi ludźmi.
4.    Filmy – „Nazywam się Billi W.”, „Żółty Szalik”, „Lot”, „Rozdarte Dusze”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „28 dni” lub inne.
5.    Filmy - „Żółty Szalik”, „Lot”,
6.    Filmy - „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „28 dni” lub inne.
7.    Rodzina alkoholowa.
8.    Nawroty  w chorobie alkoholowej.

 Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO