Ramowy Program Oddziału Dziennego
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

KOLEJNA ZMIANA ZASAD – 19.03.2021 rok!!!!!!

W związku z nagłym wzrostem liczby zakażeń wirusem COVID - 19, wprowadzamy następujące zmiany:
 1. nie wznawiamy zajęć psychoterapii grupowej, za wyjątkiem psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych świadczonych w dziennym oddziale oraz Poradni Terapii Uzależnienia tut. Ośrodka;
 2. sesje psychoterapii indywidualnej w Ośrodku, odbywać się będą, po uprzedniej zgodzie indywidualnego psychoterapeuty uzależnień;
 3. zwracamy się z gorącą prośbą do Wszystkich Naszych Pacjentów o przestrzegania reżimu sanitarnego i odpowiedzialnego postępowania.

 4. CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Ramowy Program Oddziału Dziennego

I. Edukacja alkoholowa:

1.    Co to jest uzależnienie od alkoholu – definicja, przyczyny.
2.    Objawy choroby alkoholowej.
3.    Fazy rozwoju choroby alkoholowej.
4.    Jak alkohol oszukuje – o systemie iluzji i zaprzeczeń.
5.    Jak alkohol oszukuje – o systemie iluzji i zaprzeczeń.
6.    Co alkohol czyni z moimi uczuciami – o systemie nałogowego regulowania uczuć.
7.    Co alkohol czyni z moimi uczuciami – o systemie nałogowego regulowania uczuć.
8.    Kim jestem – o systemie rozpraszania i rozdwajania Ja.

 

II. Bezsilność wobec alkoholu:

1.    Praca nad I-szym Krokiem AA cz. I.
2.    Praca nad I-szym Krokiem AA cz. II.
3.    Moja bezsilność wobec alkoholu – rysunek.
4.    Co przeszkadza mi uznać moją bezsilność wobec alkoholu.
5.    Moje możliwości i ograniczenia.
6.    Moje możliwości i ograniczenia.
7.    Moje możliwości i ograniczenia.
8.    Żal po stracie.

 

III. Jak sobie radzić z głodem alkoholowym:

1.    Po czym mogę poznać, że doświadczam głodu alkoholowego?
2.    Jakie sytuacje sprzyjają powrotom do picia a jakie służą trzeźwieniu.
3.    Jak sobie radzić z przykrymi uczuciami – procedura RET.
4.    Zalecenia dla zdrowiejących alkoholików – czy ich przestrzeganie może pomóc Ci w radzeniu sobie z głodem alkoholowym.
5.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
6.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
7.    Sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym.
8.    Sporządzanie osobistego przewodnika – jak sobie radzić z głodem alkoholowym.

 

IV. Tożsamość alkoholika:

1. Czy uważam siebie za alkoholika? Cz. I.
2. Czy uważam siebie za alkoholika? Cz. II.
3.     Czy alkoholik może być wartościowym człowiekiem?
4.    Co dla mnie wynika z faktu, że jestem alkoholikiem,       cz. I.
5.    Co dla mnie wynika z faktu, że jestem alkoholikiem, cz. II.
6.     Czy jestem alkoholikiem?
7.     Czy jestem alkoholikiem?
8.     Czy jestem alkoholikiem?

 

Tematy  wykładów:

1.    Co to są emocje i uczucia.
2.    Zmiana.
3.    Trzeźwienie jako poprawa stosunków z innymi ludźmi.
4.    Filmy – „Nazywam się Billi W.”, „Żółty Szalik”, „Lot”, „Rozdarte Dusze”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „28 dni” lub inne.
5.    Filmy - „Żółty Szalik”, „Lot”,
6.    Filmy - „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „28 dni” lub inne.
7.    Rodzina alkoholowa.
8.    Nawroty  w chorobie alkoholowej.

 Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO