Kadra psychoterapeutów - poradnia
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Kadra psychoterapeutów - poradnia


 • mgr Joanna Drabowicz – Kłys

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, w trakcie specjalizacji psychologa klinicznego, ok. 20 – letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

   

  08 września 2017r. 9277
 • mgr Dorota Dudziak

  pedagog - specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

  21 lipca 2021r. 3215
 • mgr Aleksandra Gierek

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, ok. 4 – letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień, członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 9211
 • mgr Elżbieta Gmińska

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, ok. 15 – letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień,  ukończyła 200 godzinne szkolenie z podejścia terapeutycznego Dialog Motywujący.

  08 września 2017r. 9297
 • mgr inż. Włodzimierz Gutkowski

  certyfikowany instruktor terapii uzależnień.

  08 września 2017r. 9599
 • mgr Joanna Jasina

  kierownik Poradni - psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ponad 15-letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień.

  08 września 2017r. 9741
 • mgr Sylwia Juszkiewicz

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z terapii systemowej rodzin, ok. 5 – letnie doświadczenie kliniczne w psychoterapii uzależnień, współuzależnień.

  08 września 2017r. 9285
 • mgr Klaudia Kolata

  psycholog,  osoba będąca w procesie uzyskiwania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień

  17 marca 2021r. 3484
 • mgr Henryka Kozera

  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

  16 marca 864
 • mgr Jerzy Moroz

  pedagog o specjalności resocjalizacja, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 40– letnie doświadczenie kliniczne w zakresie uzależnień i współuzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta rodzinny, Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 13394
 • mgr Wiesława Orzechowska-Kruca

  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 9581
 • mgr Alicja Pakuła

  pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta systemowy - terapeuta rodzinny, ok. 10 – letnie doświadczenie kliniczne w zakresie uzależnień i współuzależnień, członkini  Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego.

  08 września 2017r. 9448
 • mgr Adam Parobczy

  pedagog o specjalności resocjalizacja,  w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 9459
 • mgr Sylwia Parobczy

  psycholog, w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień

  08 września 2017r. 9906
 • mgr Ewa Pawlak

  psycholog, w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień

  6 dni temu, 2022-08-02 12
 • mgr Agnieszka Szulżycka

  pedagog o specjalności resocjalizacja, w trakcie procesu certyfikowania specjalisty psychoterapii uzależnień.

  6 dni temu, 2022-08-02 9676
 • Magdalena Tomaszewska-Budzińska

  lekarz psychiatra 

  02 listopada 2020r. 6741
 • lek. med. Bogdan Żukowski

  lekarz psychiatra.

  08 września 2017r. 10077


 • Nawiguj do ośrodka

  S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

  71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

  Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
  Piątek 8.00 do 17.00​.

   

  tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

  tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

  fax. (91) 886 - 90 - 22

  otu@otu.szczecin.pl

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
  9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 91 455-83-43

  Rozumiem, zamknij okno RODO