Uwaga - Nowa Wspaniała Oferta!!!
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony
zamknij

Uwaga!

Ośrodek przyjmuje normalnie, tak jak przed pandemią, nadal obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki). Pacjenci tzw. pierwszorazowi zobowiązani są do osobistego zgłaszania się w celu uzyskania terminu przyjęcia przez psychoterapeutę uzależnień.

CAŁY CZAS CHROŃCIE SIEBIE, SWOICH BLISKICH i NAS.

Uwaga - Nowa Wspaniała Oferta!!!

Małżeństwom/parom będących pacjentami naszego Ośrodka pragnącym poprawić jakość swojego związku proponujemy terapię wspólną dla obojga partnerów.

 1. Terapia małżeńska/par umożliwia analizowanie i doświadczanie relacji dwojga osób z perspektywy jednej z nich i ich związku. Daje szansę, aby jednocześnie i w równowadze były realizowane dwie potrzeby: autonomii i przynależności. Terapia par jest też kierunkiem pracy wzmacniającym zasoby do zdrowienia.

 

 1. Terapia par pojawia się w lecznictwie uzależnień jako sposób pomagania małżeństwom lub związkom nieformalnym w powrocie do zdrowia oraz w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem.

 

 1. Terapia małżeńska/pary jest formą psychoterapii, która dotyczy małżonków/ pary i ich problemów. Narzędziem terapii jest rozmowa z terapeutą, dialog dający parze szansę na zmianę, w sytuacji kryzysu - pozwalający inaczej na niego spojrzeć. Ponadto pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji.

 

Terapia małżeńska/pary odbywa się na trzech etapach:

 • Etap diagnostyczno – konsultacyjny,
 • Etap rozpoznawania problemów oraz wprowadzania zmian,
 • Etap kończenia terapii, podsumowanie.

 

Spotkania terapeutyczne trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na dwa tygodnie.

 

Kwalifikacja pacjentów do programu:

 

 1. Pacjent uzależniony jest zobowiązany do równoległego uczestniczenia w terapii uzależnień. W przypadku osób uzależnionych, które ukończyły program podstawowy i pogłębiony leczenia, możliwa jest terapia par bez dodatkowych zajęć terapii uzależnienia.

 2. Terapię małżeńską poprzedza konsultacja, podczas której terapeuta próbuje ustalić, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia terapii małżeńskiej. Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii małżeńskiej może być niedostateczna motywacja do zmiany relacji i zachowań, stosowanie przemocy bądź zaangażowanie jednego z małżonków w związek pozamałżeński. Zbyt silne negatywne emocje uniemożliwiają pracę w parze. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest porozmawianie o perspektywie odłożenia na później wspólnej pracy i ukierunkowanie na inne formy terapii.Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Cz. 8.00 do 20.00
Piątek 8.00 do 17.00​.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa;
 3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, oraz  art. 9 ust.2 lit. c, h oraz art. 9 ust.1 lit. h RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania takie zostaną uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa.
 7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa;
 9. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
tel. 91 455-83-43

Rozumiem, zamknij okno RODO