POLITYKA JAKOŚCI
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony

POLITYKA JAKOŚCI

Nadrzędnym celem działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ - Ośrodka Terapii Uzależnień Od Alkoholu w Szczecinie jest zapewnienie jak najwyższej jakości realizowanych programów psychoterapeutycznych oraz stałe zwiększanie ich skuteczności.

Deklarujemy troskę o utrzymanie wysokiego standardu: bezpieczeństwa pracy naszych pracowników, pobytu pacjentów w Ośrodku, ochrony ich zdrowia, warunków socjalnych - jako podstawowe zadanie i cel Ośrodka

Naszym priorytetem jest satysfakcja pacjenta z jakości oferowanych usług psychoterapeutycznych, w tym z:

 • Opieki psychoterapeutycznej, lekarskiej;
 • Przebiegu procesu terapii;
 • Warunków pobytu w Ośrodku;
 • Odniesionych korzyści z udziału w terapii.

Wszyscy pracownicy Ośrodka są świadomi ważności wymagań stawianych naszej placówce, dlatego:

Ciągle doskonalimy jakość świadczeń medycznych poprzez:

 • Zapewnienie pacjentom i ich najbliższym nowatorskich, uwzględniających indywidualne problemy, programów psychoterapeutycznych z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu i leków, hazardu, hazardu i alkoholu, hazardu, alkoholu i narkotyków,
 • Przygotowywanie i wdrażanie programów psychoterapeutycznych dotyczących innych uzależnień, np. od komputera, sieci, gier,
 • Ocenę i ciągłe doskonalenie programów psychoterapeutycznych.

Zapewniamy warunki sprzyjające zdrowieniu i satysfakcji pacjenta poprzez:

 • Zapewnienie doświadczonego zespołu psychoterapeutów, stale i systematycznie podnoszącego swoją wiedzę i umiejętności,
 • Zapewnienie czystości na terenie Ośrodka,
 • Zapewnienie właściwej infrastruktury oraz remontów podnoszących standard pomieszczeń Ośrodka,

Doskonalimy zarządzanie jakością poprzez:

 • Wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością,
 • Spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi Ośrodka,Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Pt. 8.00 do 20.00.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl