Prawa pacjenta
loading...
„Nie ma nic łatwiejszego jak kogoś osądzić
i nic trudniejszego jak kogoś zrozumieć”
Przewiń na dół strony

Prawa pacjenta

 1. Karta Praw Pacjenta oparta jest na przepisach prawa, w tym w szczególności: 

         1/ Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 

        Nr 78, poz. 483);

   2/ ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku

       Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012r. Nr 30, poz. 159);

   2/ ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

        (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm./;

   3/ ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

        (Dz.U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm./;

   4/ ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

        dentysty (Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).

 

 2. Prawa te obejmują w szczególności:

       1/ prawo do ochrony zdrowia;

       2/ prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej  

            finansowanych ze środków publicznych;

       3/ prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych 

            ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od 

            okoliczności;

       4/ prawo do:

a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

b) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,

c) informacji o swoim stanie zdrowia,

d) wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji,

e) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

f) udostępniania mu dokumentacji medycznej, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta,

g) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej,

h) dostępu do informacji o prawach pacjenta,

i) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,

j) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od psychoterapeuty, lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,

 

3.      Pacjent ma obowiązek  przestrzegać:

1)      Regulaminu Ośrodka;

2)      postanowień kontraktu terapeutycznego;

3)      zaleceń terapeutyczno – lekarskich.Nawiguj do ośrodka

S P Z O Z / Ośrodek Terapii Uzależnien od Alkoholu

71-757 Szczecin, ul. Ostrowska 7

Zapraszamy Pn.-Pt. 8.00 do 20.00.

 

tel. (91) 455 - 83 - 43 - rejestracja Ośrodka

tel. (91) 455 - 82 - 90  - sekretariat dyrektora Ośrodka

fax. (91) 886 - 90 - 22

otu@otu.szczecin.pl